Други

Услуги

Защо да заложите на допълнително пенсионно осигуряване или животозастраховане

Без значение на какъв вид услуга от горепосочените ще се доверите, Вие ще
се радвате само на печеливши за Вас ситуации. Допълнителното пенсионно
осигуряване ще Ви донесе регулярна доходност тогава, когато имате
най-голяма нужда от допълнителни средства за спокоен живот, а именно след
като приключите трудовата си дейност и се пенсионирате.
Избирайки допълнително пенсионно осигуряване или животозастраховане, Вие
ще спестите данъци върху вложените средства, тъй като законът освобождава
от плащане на такива този тип инвестирани средства. След подаване на
Годишната данъчна декларация, ще Ви бъдат възстановени данъците по тях.
При възникване на събития от правен характер, тези средства няма да бъдат
обект на подялба, тъй като са лични, което представлява още един позитив, от
който бихте могли да се възползвате при такъв тип инвестиция.

Защо да използвате продукти, които покриват различни застрахователни събития

В ежедневието си всеки човек е поставен в различни ситуации, много от които
рискови и застрашаващи, както човешкия живот, така и движимото и недвижимо
имущество. За да сте сигурни, че ще успеете да покриете разходите, които
подобни събития могат да предизвикат, е добре да помислите за това
предварително и да потърсите информация за видове застраховки, които биха
ги покрили. Част от застраховките, регламентирани от законодателството в
страната ни дори имат задължителен характер. Такива например са
автомобилните застраховки тип гражданска отговорност.
Друг вид застраховка, за която бихте могли да помислите е тази, на която все
повече хора се доверяват, а именно животозастраховането.
Животозастраховането може да бъде както покриващо рискови събития, така и
с мисъл за бъдещи периоди със спестовен характер. Поискайте консултация
относно застрахователни продукти от кредитен консултант Василена Иванова,
за да се погрижите за своят живот, движимо и недвижимото си имущество.

Какво получавате при използването на инвестиционни продукти

В последно време изключително популярни са и така наречените
инвестиционни продукти. Грижата за наличните Ви финансови средства и
постигането на максимални ползи за Вас под формата на допълнителна
доходност, вече не изглежда непосилна и неосъществима задача,
благодарение на инвестиционните продукти. С моя помощ заедно ще изберем
най-добрите условия, които да работят дългосрочно във Ваша полза.
Аз ще бъда до Вас, за да Ви дам най-точните съвети и да развием всичко,
което би могло да бъде от полза за Вас и да ви донесе доходност. Всички
услуги, предоставени от мен – от консултация до реализиране на крайния
резултат, са безплатни за Вас.

Оставете експертите да работят за Вас

Моя отговорност е да получите най-добрите условия по исканите от Вас кредити, при това с минимални усилия от Ваша страна. Ще се ориентирам спрямо Вашите желания и ще Ви представлявам пред банковите институции по най-добрия начин.

Свържете се с Мен за повече информация :