Жилищно и ипотечно

Кредитиране

Когато откриете точният имот е дошло времето за нашата следваща среща. Ето какви подробности ще уточним:

● ще направим обобщение на цялостната информация, събрана при
първоначалната ни среща
● ще се съсредоточим върху дребният шрифт, който касае политиките на
предпочитаната от Вас банка, за да Ви гарантирам безпрепятствен
занапред процес
● стандартната практика е да бъда до Вас до получаване на оферта за
ипотечен кредит, ще поддържам цялостната комуникация по време на
обработване на кредита до момента на неговото усвояване

Какво предстои, когато решите да кандидатствате за жилищен и ипотечен кредит?

Решението за покупка на жилище е важна стъпка, за която е необходим
правилен и точен подход. Аз ще Ви обясни подробно всяка една стъпка по
осъществяване на процеса до достигане на желания краен резултат. Това няма
да коства никакви финансови средства за Вас, тъй като моето възнаграждение
по сделката се изплаща изцяло от банковата институция. Ето и през какво ще
преминем заедно:

 

През какви етапи трябва да преминете при кандидатстване за жилищен кредит?

1. Кредитна консултация - Консултацията с кредитен консултант е това, с което трябва да започнете, за да зададете заедно рамки на търсеното от Вас;
2. Търсене и намиране на имот - След като вече сте определили параметрите на желаното от Вас с помощта на кредитния консултант, може да пристъпите към търсене на имот;
3. Събиране на оферти от банки - След като сте определили точните си нужди и сте открили подходящ имот, кредитния консултант ще пристъпи към събиране на оферти от различните банкови институции;
4. Анализ на условията – След събиране на офертите от страна на кредитния консултант, заедно с него ще направите необходимите анализи относно предимствата и недостатъците на предоставените оферти и ще изберете най-добрите условия;
5. Пускане на оценка – Следващата стъпка е свързана с набавяне на необходимите документи, свързани с оценката на имота, като може да разчитате на пълно съдействие от страна на кредитния консултант;
6. Предварително одобрение на кредита на база доходи - Ще имаме реална представа дали исканият кредит ще бъде одобрен от избраната банка, и това няма да Ви постави в неудобна ситуация впоследствие;
7. Списък с необходими документи за имота – Кредитния консултант ще Ви даде пълната информация за това какви документи ще е необходимо да подготвите, към коя институция ще трябва да се обърнете за издаването им, колко време ще отнеме процеса и колко ще струва. Може да разчитате на пълна подкрепа през целия период относно набавянето на всички документи;
8. Изпращане за юридическото становище и допълнителни документи при необходимост - Ще получите пълно съдействие при нужда от издаване на други видове документи, ако банката изисква допълнително;
9. Окончателно одобрение - Кредитния консултант ще проследи процеса по одобрение на кредита и ще Ви информира за това;
10. Изготвяне и подписване на договор за кредит - Целият процес по изготвяне и подписване на договора за кредит ще бъде проследен от кредитния консултант;
11. Запазване на дата и час при нотариус и уточняване на разходите – Ще имате възможност да се информирате за размера на данъка, таксите за прехвърляне, ипотека и вадене на удостоверение за тежести, които трябва да заплатите;
12. Застраховка имот в полза на банката – Това ще се извърши в денят преди усвояването на кредита с пълното съдействие на кредитния консултант;
13. Представяне на УВТ и застраховка – Последната стъпка е свързана с усвояване на кредит и извършване на плащането към продавача:
М

Свържете се с Мен за повече информация :