You are currently viewing Какво е ипотечен кредит за жилище и как работи
Модерна къща на тревист хълм, достъпна за закупуване с ипотечен кредит.

Какво е ипотечен кредит за жилище и как работи

A modern house on a grassy hillside.

Ипотечен кредит за жилище, ипотечен кредит за строеж на къща или ипотечен кредит за парцел – все въпроси, които вълнуват много от хората в днешно време. Дали обаче всеки човек е запознат достатъчно добре с тези понятия и дали е в състояние сам да предприеме стъпка към толкова важно и дългосрочно решение. Ако и вие сте изправени пред подобен избор и се чудите как да постъпите, то в следващите редове ще успеете да откриете информация, с помощта на която да си отговорите на тези въпроси. Винаги е добър вариант да потърсите и консултация и компетентен съвет от професионалист в тази област, като това няма да ви коства нищо, тъй като услугата е напълно безплатна.

Какво представлява ипотечния кредит

Характерно за ипотечния кредит е да се спази условието, което банките налагат, а именно предоставените парични средства да бъдат обезпечени с ипотека на недвижим имот.Ипотечният кредит е подходящо решение за случаите, когато искате да извършите ремонти, довършителни работи, други строителни дейности по жилището си или да ги използвате за обзавеждане или инвестиции, покупки на автомобил, образование и др.

Както споменахме, ипотечен кредит може да се използва в много направления. Изискването за ипотека носи двустранни ползи и отговорности. Като начало не всеки кредитоискател иска да заложи недвижим имот, за да получи кредит. От друга страна обаче, когато банките отпускат ипотечни кредити, те предлагат различни облекчения под формата на отстъпки за клиентите си. Чрез ипотечните кредити, те до голяма степен минимизират риска си по предоставените парични средства, тъй като кредитът е обезпечен.

В зависимост от целта на искания кредит, ипотечният кредит може да се раздели на два типа. Съществуват целеви и нецелеви ипотечни кредити. В следващите редове ще научите и техните характеристики.

Целеви ипотечен кредит

При целевите ипотечни кредити имотът, който ще служи за обезпечение е в общия случай е същия, чието придобиване ще се финансира с искания кредит, но се допускат и други недвижими имоти, служещи за обезпечение. Необходимо е банката предварително да знае с каква цел ще бъдат използвани средствата от желания кредит. Такъв вид кредити се използват за:

  • покупка на недвижим имот;
  • строеж на недвижим имот;
  • довършителни работи или ремонт по вече наличен недвижим имот;
  • рефинансиране на ипотечен кредит или на съществуващ друг целеви кредит

Обикновено финансирането от банките е в порядъка на 80-85% от стойността на имота. Останалата сума е под формата на самоучастие от страна на кредитоискателя. В случаите, когато той не може да се справи с въпросната сума, възможно е банката да предостави и втори заем под формата на потребителски кредит.

Нецелеви ипотечен кредит

Тези кредити са обезпечени чрез недвижимо имущество. При нецелевите ипотечни кредити, цената на самия кредит в сравнение с тази на целевите, е малко по-висока. Предимството тук обаче е, че когато кредитът е обезпечен с ипотека, цената му е значително по-ниска в сравнение с обикновените необезпечени потребителски кредити.

Цената при някои банки е малко по-висока, защото има такива, при които цената е същата, както при целевите кредити. Средствата от такъв кредит могат да послужат за обзавеждане, обучение, покупка на автомобил и др.

В следващите редове ще поговорим по-подробно за Ипотечен кредит за жилище, ипотечен кредит за строеж на къща или ипотечен кредит за парцел, както и за ипотечен кредит за сглобяема къща.

Ипотечен кредит за строеж на къща

Редом със стандартните ипотечни кредити за жилище, някои банки в България предлагат и възможности за финансиране на ипотечен кредит за строеж на къща. При него обект на обезпечението е парцела и разрешителното за строеж. Ценовите параметрите, при които е възможно теглене на ипотечен кредит за строеж на къща са почти идентични с тези, отпускани за завършен имот. Процедурата по кандидатстване и одобрение отнема повече време в сравнение със стандартния ипотечен кредит за къща.

Специфично при ипотечен кредит за строеж на къща е, че се изисква парцелът, върху който ще се извършва строителството, да е придобит и да има вече одобрен архитектурен проект и разрешително за строеж. Следващ момент е избора на строителна фирма, която ще изготви количествено – стойностна сметка. Тя ще се предостави на банката при кандидатстване за ипотечен кредит за строеж на къща. Имайте предвид, че този вид кредити се отпускат от банките на няколко транша, като обикновено преди издаване на акт 14, не се превежда повече от половината сума на кредита. Олихвява се само усвоената му част, а договорите предвиждат срок от 12 до 24 месеца за пълното усвояване на сумата. Ако този срок не се спази, могат да бъдат начислени и допълнителни неустойки, които са ясно упоменати в договора.

Ипотечен кредит за сглобяема къща

Все повече се засилва интереса към дървените и сглобяеми постройки, които се явяват като алтернативи на стандартното строителство. Те имат своите предимства по отношение на бързината на тяхното сглобяване или построяване. Принципно този тип сделки – ипотечен кредит за сглобяема къща не представляват голям интерес от страна на банките, тъй като това са полумасивни конструкции и постройки. Единственият вариант такъв тип инвестиция да бъде финансирана от банките е да бъдат налице здрави бетонови основи като подземен етаж, гараж или мазе.

Ипотечен кредит за парцел

Както вече споменахме, случаите, в които може да се нуждаете от ипотечен кредит са многобройни. Един от тях е кредит за покупка на земя. Ипотечен кредит за парцел има своите особености. От голяма важност за банката е с каква цел искате да закупите парцела – дали ще строите върху него или го придобивате с друга цел. Важно е и да се знае дали той е урегулиран или неурегулиран, тъй като в първият случай се финансира по-висок процент, докато при нерегулиран той е по-нисък.

При ипотечен кредит за парцел, задължително се ипотекира земята. Почти във всеки случай обаче парцелът сам по себе си не е достатъчен, за да обезпечи кредита. В тези случаи се изисква и допълнително обезпечение, ако клиента търси финансиране без самоучастие. Ако ипотечният кредит за парцел е с цел строителство, банката разглежда мащаба на цялата инвестиция. Той обаче може да закупува парцела с инвестиционна цел или да го предостави на строител и в този случай това условие отпада.

Ипотеката на парцел се учредява по стандартния ред. Тъй като документацията, касаеща парцел доста често има разминавания в различните институции, е добре предварително да ги уточните и да ги уеднаквите, защото това ще се окаже пречка при кандидатстване за ипотечен кредит за парцел.

При всички горепосочени случаи, без значение дали се касае за ипотечен кредит за жилище, ипотечен кредит за строеж на къща, ипотечен кредит за сглобяема къща или ипотечен кредит за парцел, най-удачно е да се консултирате с кредитен консултант, който ще ви съдейства през целия процес, като ще изготви най-изгодните за вас условия, предлагани от банките в страната.

Кога да се обърнете за консултация към кредитен консултант

След като маркирате нуждите си от кредитен продукт и преди да пристъпите към самостоятелно търсене на подходяща институция, е добре да се консултирате със специалист в тази сфера, какъвто е и кредитният консултант. Той винаги ще рамкира достатъчно ясно потребността Ви и ще се погрижи за намирането на точния финансов продукт при най-изгодните за Вас условия, а Вие няма да плащате нищо за тази услуга.

Защо да изберете кредитен консултант в лицето на Василена Иванова

В ролята си на кредитен консултант, аз Василена Иванова, съм специализирана в подбора и изготвянето на изгодни и оптимални условия по потребителски, жилищни, ипотечни и фирмени кредити, както и всякакви видове застраховки и то напълно безплатно. Опита ми в сферата на финансите е повече от 20 години. През този период се научих да разпознавам точните нужди на клиентите си и да им гарантирам възможно най-добрите условия за тях и то в пълна прозрачност.

Още полезни статии четете в блога ни.

Вашият коментар